Analyse af kontrakter og prisdannelse på det danske engrosmarked for naturgas

17-02-2015

Engrosprisen på naturgas på det danske marked har historisk været i tæt parløb med engrosprisen på olie.

Men det ellers så tætte parløb, hvor engrospriserne på naturgas i alt væsentlighed bliver styret af oliepriserne, er ved at blive brudt.

Det viser en ny analyse af engrosmarkedet for naturgas fra Energitilsynet. Analysen dækker perioden fra 2010 til 2014.

Kontakt