Konkurrencen på det danske engrosmarked for naturgas er ikke skarp nok

10-12-2015

Energitilsynet offentliggør i dag en ny analyse af konkurrencen på det danske engrosmarked for naturgas, og analysen viser, at konkurrencen på det danske engrosmarked ikke er skarp nok .

Markedet er relativt koncentreret. Få aktører sidder på langt størstedelen af gassen. En aktør, DONG Energy, sidder på omtrent to tredjedele af gassen på det primære danske engrosmarked. Det skyldes et kompleks af gasaftaler med lang løbetid. Gasaftalerne regulerer adgangen til størstedelen af gassen fra den danske del af Nordsøen.

Analysen konkluderer desuden, at markedskoblingen til kontinentet kan fungere bedre. Energitilsynet kan således konstatere, at der over en årrække systematisk er blevet eksporteret gas til Tyskland imod prissignalerne, dvs. selv om gasprisen har været højere i Danmark.

Analysen viser imidlertid også, at det danske gasengrosmarked er inde i en positiv udvikling: Udbygningen af gasinfrastrukturen har gjort det muligt at importere gas fra det europæiske kontinent og importen kan potentielt dække både det danske og svenske gasforbrug. Også aktiviteten på den danske gasbørs er stigende målt både på antal handler og handlet volumen.

Den generelle udvikling på de nord-vesteuropæiske gasmarkeder – og det danske - har også ført til, at prisen på den danske gasbørs nu følger priserne på de øvrige gasmarkeder. Den danske engrospris ligger nu næsten på samme niveau som på de største gasmarkeder på kontinentet.

Energitilsynet vil nu indgå i dialog med myndigheder og aktører på gasmarkedet om at forbedre markedskoblingen til det europæiske marked og dermed samhandelen over grænsen. Bedre markedskobling kan bidrage til mere konkurrence på det danske engrosmarked for gas.

Fakta: Energitilsynet er en myndighed, som er uafhængig af regeringen. Energitilsynet overvåger løbende de danske energimarkeder, herunder engrosmarkedet for naturgas. Analysen af konkurrence på gasmarkedet er en del af Energitilsynets overvågning af engrosmarkedet for gas.

Kontakt:
Kontorchef Mads Lyndrup, tlf. 41 71 54 04.
 
Med venlig hilsen,
Energitilsynet

Torben Hvidsen kommunikationsrådgiver, Energitilsynet, tlf. 41 741 53 60

English executive summary

English executive summary of DERA Analysis of Competition on the Danish Wholesale Market for Natural Gas - read more here

Kontakt