Analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren

08-11-2016

Som led i den mere målrettede kontrolstrategi har der været fokus på overdækninger. 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent af omkostningerne

Den samlede overdækning for disse virksomheder udgør i alt ca. 1 mia. kr., som skal tilbageføres til forbrugerne.

Analysen af de 133 virksomheder viser, at det især er kommercielle virksomheder, virksomheder med regnskabsafslutning i vinterhalvåret og virksomheder, som har naturgas som primært brændsel, der har de største overdækninger.

Overdækningsprocenten for de 133 virksomheder har et vægtet gennemsnit på 21,9. De store overdækningsprocenter, som har indgået i analysen, skyldes i høj grad indgåelsen af privatretlige fastprisaftaler samt, at det ikke er sædvane i sektoren at justere priserne i løbet af året - selv om dette væsentligt kunne reducere overdækningernes størrelse, og selv om varmeforsyningsloven giver god mulighed herfor.

Analysen fra 2014 kan læses her:

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018

Kontakt