Rapport om fastsættelse af forrentningen af elnetvirksomhedernes fremadrettede investeringer

15-09-2016

Ekspertgruppen har netop afleveret sin rapport til energi-, forsynings- og klimaministeren om anbefalinger til fastsættelse af forrentningen af elnetvirksomhedernes fremadrettede investeringer

Energi-, forsynings- og klimaministeren nedsatte 27. august 2015 en ekspertgruppe, der skulle udarbejde anbefalinger til ministeren om fastsættelse af forrentningen af elnetvirksomhedernes fremadrettede investeringer.

Ekspertgruppen har 14. april 2016 afleveret sine anbefalinger til ministeren i form af en hoved- og baggrundsrapport og et bilagskompendium, hvoraf grundlaget for og overvejelserne bag anbefalingerne og en mindretalsudtalelse fremgår.

Ekspertgruppen har haft til opgave at anbefale et niveau for WACC’en, som giver elnetvirksomhederne et rimeligt, systematisk risikojusteret afkast svarende til risikoen ved at drive en reguleret monopolvirksomhed ved effektiv drift. Niveauet bør hverken give anledning til under- eller overinvesteringer i udviklingen og vedligeholdelsen af eldistributionsnettet.

Ekspertgruppens afrapportering indeholder anbefalinger til, hvilke konkrete parametre, der bør indgå i WACC-fastsættelsen og en beregningsmodel for, hvordan parametrene anvendes til at fastsætte WACC’en. Parametrene og beregningsmodellen har skullet være så præcise, at de kan anvendes direkte til at beregne en konkret procentsats for WACC’en.

Kontakt