Energisparebenchmark 2016

14-12-2017

Tiilsynet har gennemført en benchmarkanalyse af omkostningerne i 2016 til energispareindsatsen inden for el, naturgas og fjernvarme

Energitilsynet har gennemført en benchmarkanalyse af omkostningerne i 2016 til energispareindsatsen inden for el, naturgas og fjernvarme. Samlet set viser benchmarkingen, at de gennemsnitlige omkostninger pr. kWh energibesparelse udgør 49,1 øre for 2016. Omkostningerne har været på 48,5 øre pr. kWh for fjernvarmedistributionsvirksomhederne, 51,7 øre pr. kWh for elnetvirksomhederne og 45,7 øre pr. kWh for naturgasdistributionsvirksomhederne jf. tabel 1. Benchmarkingen viser, at der stadig er betydelige forskelle mellem de enkelte virksomheders gennemsnitsomkostninger pr. sparet kWh til energispareordningen.

Tabel 1 | Sammenfatning af Energispareindsatsen i 2016

Forsyningssektorer Omkostning
(mio kr.)
Indberettet
besparelse
(1000 MWh)
Gennemsnits-
omkostning
(øre/kWh)
Netvirksomheder i elforsyningen 603,2 1.167,4 51,7
Naturgasdistributionsvirksomheder 300,1 657,6 45,7
Varmedistributionsvirksomheder 545,9 1.125,9 48,5
I alt 1.450 2.950,9 49,1

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af tal fra Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og gasdistributionsvirksomhederne.

Net- og distributionsvirksomhederne på el-, gas- og varmeområdet har i 2017 indberettet energibesparelser for 2016 på i alt 3,0 mio. MWh, og omkostninger knyttet hertil er på 1.450 mio. kr. Omfanget i MWh af realiserede energibesparelser i energispareordningen er faldet med 6 pct. fra 2015 til 2016, mens de samlede omkostninger er faldet med 7 pct. Omkostningerne pr. kWh energibesparelse for el-, gas- og varmeområdet er 49,1 øre/kWh for 2016, hvilket er et lille fald i forhold til 2015. Omkostningerne pr. kWh til at realisere energibesparelser er faldet for både elnet- og naturgasdistributionsvirksomhederne, mens omkostningerne pr. kWh er steget for varmedistributionsvirksomhederne.

Tabel 2 | Sammenfatning af omkostninger pr. kWh for energispareordningen i perioden 2010-16

Gennemsnits-
omkostning
øre/kWh
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Netvirksomheder i
elforsyningen
41,8 42,1 44,3 45,3 46,5 53,9 51,7
Naturgas-
distributions-
virksomheder
42,0 42,3 38,4 40,5 41,0 46,9 45,7
Varme-
distributions-
virksomheder
28,6 24,4 28,3 35,1 38,5 45,6 48,5
I alt 37,3 35,6 38,1 40,8 42,1 49,6 49,1

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af tal fra Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og gasvirksomhederne anmeldelser.

Note: Der skal tages højde for forskellige opgørelsesmetoder og løbende priser.

I perioden 2010 til 2016 er den gennemsnitlige pris pr. kWh steget med over 31 pct. Den udvikling er dog standset, da prisen er faldet lidt fra 2015 til 2016. Stigningen i de gennemsnitlige omkostninger i perioden fra 2010 til 2016 observeres i alle 3 brancher. Prisen pr. kWh er steget mest hos fjernvarmevirksomhederne, mens prisen er steget mindst hos gasdistributionsselskaberne. I benchmarkanalysen for 2016 er opgørelsesmetoderne blevet ændret således at selskaber, der enten har meget lave eller meget højde gennemsnitsomkostninger, er omfattet af benchmarken for 2016 i modsætningen til analysen for 2015. Læs mere i selve analysen.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018

Kontakt