Rapport med anbefalinger til en ny benchmarkingmodel

01-02-2017

I forlængelse af Elreguleringsudvalgets rapport blev der nedsat en ekspertgruppe den 31. august 2015 med henblik på at komme med anbefalinger til en ny benchmarkingmodel af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet. Ekspertgruppen afleverede den 1. februar 2017 sin afrapportering med anbefalinger til en ny benchmarkingmodel til Energitilsynet.

Afrapportering til Energitilsynet omfatter følgende dokumenter:

  • Afsluttende rapport med beskrivelse af Benchmarkingekspertgruppens arbejde og anbefalinger
  • Bilagskompendium til afsluttende rapport
  • Sammenfatning af Benchmarkingekspertgruppens arbejde og anbefalinger

Dokumenterne kan hentes her:

Kontakt