Årsager til udvikling i varmepriserne

21-03-2018

Priserne er noget overraskende steget det seneste år med ca. 0,3 pct. på trods af, at varmeforsyningernes budgetterede omkostninger til produktion og levering af fjernvarme er faldet med ca. 1,6 pct. i samme periode, dvs. en forskel i pris- og omkostningsudviklingen på ca. 2 pct.-point.

Dette paradoksale resultat skyldes indregningen af overskydende indtægter fra året før (også kaldet overdækninger). Hvis en varmeforsyning i et år har opkrævet mere i indtægter end de har haft af omkostninger, skal det indregnes (dvs. trækkes fra) i varmepriserne året efter, da varmevirksomhederne ikke må tage mere for fjernvarmen end den koster at producere og levere.  

I december 2016 blev varmeprisen på denne måde isoleret set reduceret med ca. 5 pct., mens reduktionen i december 2017 kun var på ca. 3 pct., dvs. en forskel på ca. 2 pct.-point. Selvom de budgetterede omkostninger det seneste år er faldet, stig er varmeprisen således, fordi der i december 2017 trækkes ca. 2 pct.-point mindre fra varmeprisen på grund af mindre overdækninger.   

Over perioden fra december 2014 til december 2017 har der ellers været et fald i varmeprisen på 12,9 pct. Prisstigningen det seneste år kommer således efter en periode med markante prisfald.   

De markante prisfald fra december 2014 til december 2017 skyldtes et betydeligt fald i de samlede omkostninger hos varmevirksomhederne. Omkostningerne til brændselskøb til egen varmeproduktion og varmekøb fra varmeproducenter har samlet bidraget til at reducere varmeprisen. Det indikerer, at faldet i varmeprisen skyldes faldende priser på nogle brændselstyper, forbedret produktionsteknologi og at varmevirksomhederne har skiftet til billigere brændsler.  

Analysen er lavet på baggrund af de pris- og budgetanmeldelser, som varmevirksomhederne har indsendt og som er gældende i december 2014, 2016 og 2017.  

Når vi i denne analyse har valgt at analysere den gennemsnitlige prisudvikling for private husholdninger og erhvervskunder set under et, skyldes det et ønske om at analysere årsagerne til varmeprisudviklingen ud fra udviklingen i varmevirksomhedernes indtægts- og omkostningsposter.

Disse budgetposter er ikke opdelt på indtægter fra og omkostninger til private husholdninger og erhvervskunder. Det er således ikke muligt at lave en sådan årsagsanalyse for varmeprisudviklingen for husholdningerne alene eller for de to typer standardboliger, som vi løbende offentliggør prisstatistik for.

Tendensen i prisudviklingen for standardboliger er den samme som i denne analyse, men er numerisk lidt anderledes, hvilket skyldes, at det er to forskellige opgørelser af varmeprisen, som måler to forskellige forhold.  

Hent analysen af årsagerne til prisudviklingen her:

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018

Kontakt