ACER/CEER: Faldende engrospriser og stigende detailpriser i EU

23-10-2018

En rapport med en samlet status for det europæiske el- og naturgasmarked fra ACER og CEER viser, at der er sket fremskridt i integrationen af de nationale engrosmarkeder for el og naturgas i Europa

Priserne på el og naturgas er faldet på engrosmarkederne, men detailpriserne til husholdningskunderne er steget.

Det er hovedkonklusionen i en rapport fra ACER og CEER, der er samarbejdsorganisationer for de europæiske energiregulatorer.

Rapporten, der omfatter markedsudviklingen i 2014, viser bl.a. for EU som helhed: 

Engrosmarkedet

  • Fremskridt i markedsintegrationen og faldende priser på engrosmarkedet
  • Den grænseoverskridende handel på spotmarkederne er styrket pga. markedskobling på nu 28 af 40 grænsepunkter og bedre transmissionsforbindelser i EU
  • Priserne på naturgas på engrosmarkedet dannes i stigende grad på et selvstændigt gasmarked frigjortfra oliemarkedet.

Detailmarkedet

  • Trods faldende engrospriser så steg elpriserne til husholdningskunderne med ca. 2,6 pct. og gaspriserne til husholdningerne med ca. 2,1 pct. - primært drevet af transportafgifter og skatter
  • Regulerede priser til de private husholdninger er fortsat udbredt i EU, hvor op mod halvdelen af de nationale markeder har regulerede priser på såvel el som gas
  • Priserne til industrikunderne var faldende. Elpriserne faldt med 0,2 pct. og gaspriserne med 6 pct.
  • De private husholdninger benytter sig kun forholdsvis beskedent af mulighederne for selv at vælge el- og gasleverandør
  • Udbuddet af forskellige el- og gasprodukter er størst i lande, som har flere års erfaring med liberaliseringen. Modsat er udbuddet af produkter mindst i lande med kortest erfaring med liberaliseringen.

Rapporten indeholder desuden en række anbefalinger. ACER og CEER hæfter sig imidlertid især ved, at eksistensen af regulerede priser på el og gas på mange nationale markeder svækker forbrugernes motivation og incitament til at bruge konkurrencen og indhente gode tilbud fra leverandørerne. 

ACER og CEER opfordrer bl.a. derfor til, at myndighederne oplyser om mulighederne for at skifte el- og gasleverandør og til, at de nationale markeder bliver bedre til at etablere forbrugervenlige hjemmesider, hvor priserne fra leverandørerne kan sammenlignes. 

Hent filerne her: 

Kontakt