Dataanalyse vedr. ny regulering

15-10-2018

I denne rapport analyseres en række muligheder for at fordele omkostninger ved samproduktion af varme og andre ydelser, fx kraftvarme, sådan at man kan adskille omkostninger, der bruges til produktion af varme, fra omkostninger der bruges til produktion af den/de samproducerede ydelser

Analysen er lavet i sammenhæng med to andre særskilt udbudte opgaver vedrørende etablering af et pris- og levetidskatalog og en konteringsvejledning.

De tre selvstændige opgaver er løst samlet af et team bestående af konsulenter fra NIRAS, BDO og Copenhagen Economics, hvor NIRAS har ledet den samlede porte-følje af projekter samt de to delprojekter vedrørende fordelingsnøgler og pris- og levetidskatalog.

Til opgaven vedrørende fordelingsnøgler for samproduktion har endvidere professor i omkostningsfordeling ved Københavns Universitet, Jens Leth Hougaard, været inddraget som sparringspartner.

Analyserne er udført i perioden 5. december 2017 til 9. maj 2018.

Hent filerne her: 

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018

Kontakt