Energisparebenchmark 2017

07-12-2018

Net- og distributionsvirksomhederne på elnet-, naturgas- og fjernvarmeområdet har for 2017 afholdt 1.250,8 mio. kr. i omkostninger til realisering af energibesparelser

For den omkostning har selskaberne realiseret besparelser svarende til 2,733 mio. kWh i 2017.

Hvis besparelserne opgøres inklusiv korrektioner for forgående år, så er der opnået besparelser på 2,669 mio. kWh. Korrektioner af energibesparelser kan fx ske, hvis et projekt underkendes af Energistyrelsen. I tidligere benchmark har tallet for energibesparelser været inklusiv korrektioner. Forsyningstilsynet har i år valgt at medtage begge tal.

Net- og distributionsvirksomhederne har med udgangspunkt i de korrigerede energibesparelser haft gennemsnitlige omkostninger på 46,9 øre/ kWh. Til sammenligning var gennemsnitsomkostningerne i 2016 på 49,1 øre/ kWh. Energibesparelserne er herved bliver realiseret 2,2 øre/ kWh billigere. Det er et fald på 4,5 pct.

Forsyningstilsynet vil senere i år offentliggøre en analyserapport af net- og distributionsvirksomhederne energispareindsats for 2017.

Kontakt