Statistik over forsyningsafbrydelser i 2017

28-06-2018

Bekendtgørelse nr. 1401 af 29. november 2016 om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor (forsyningsafbrydelsesbekendtgørelsen) regulerer, hvorledes hver enkelt elhandelsvirksomhed skal indberette antallet af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor for det forudgående kalenderår til Energitilsynet.

Elhandelsvirksomhederne skal senest den 1. april hvert år indberette til Energitilsynet i henhold til forsyningsafbrydelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Efter modtagelse af indberetningerne offentliggør Energitilsynet en anonymiseret statistik, der illustrerer antallet af forsyningsafbrydelser på landsplan.

Statistikken kan findes her: