Analyse: Involvering af kunder og interessenter i reguleringen af naturlige monopoler

08-11-2019

Forsyningstilsynet har som kerneopgave at regulere energisektorens monopoler, så der ikke kræves for høje forbrugerpriser for deres ydelser. Der findes mange modeller for denne regulering. Forsyningstilsynet ser i et nyt analysepapir på fordele og ulemper ved nye aftalebaserede modeller.

Der findes mange modeller for regulering af energisektorens monopoler, og ønsker om mere aftalebaserede modeller, er noget man ofte hører i energidebatten. I et nyt analysepapir beskriver Forsyningstilsynet, hvordan de aftalebaserede modeller kan give ydelser, der stemmer bedre overens med forbrugernes ønsker. Men også hvordan risikoen er højere energipriser.

”Vores analyse viser, at aftalemodellerne har nogle klare fordele i forhold til forbruger- og interessentinddragelse, herunder en bedre koordination mellem forsyningsselskabernes beslutninger og forbrugernes ønsker. Men den peger altså også på en risiko for stigende forbrugerpriser, med deraf følgende negative konsekvenser for samfundsøkonomien,” siger Carsten Smidt.

Analysen kan findes her: