Energisparebenchmark 2018

01-11-2019

Forsyningstilsynet har gennemført en benchmarkanalyse af omkostningerne i 2018 til energispareindsatsen inden for el, naturgas og fjernvarme.

Samlet set viser analysen, at net- og distributionsvirksomhedernes gennemsnitlige omkostninger til pr. kWh energibesparelse faldt fra 45,8 øre/kWh i 2017 til 43,1 øre/kWh i 2018. Gennemsnittet for de respektive sektorer er 43,2 øre/kWh for fjernvarmevirksomheder, 42,7 øre/kWh for naturgasvirksomheder og 43,0 øre/kWh for elnetvirksomheder.

Analysen kan findes her