NordREG´s anbefalinger for implementering af EU lovgivning i forbindelse med CEP

19-11-2019

I dag offentliggør NordREG 21 anbefalinger for hvordan de detailmarkedsrelaterede bestemmelser i el-direktivet/Vinterpakken kan implementeres i national lovgivning. NordREG er af den opfattelse, at en koordineret implementering vil have en vigtig og positiv indvirkning på de nordiske detailmarkeder

”NordREGs anbefalinger understøtter detailmarkedets funktion og integration af de nordiske markeder, som er vigtig for effektive konkurrencemarkeder til glæde for forbrugerne”,siger Carsten Smidt, Direktør for Forsyningstilsynet og nuværende formand for NordREG. 

NordREG er de nordiske energiregulatorers organisation, som arbejder for at fremme de juridiske og institutionelle rammer, der er nødvendige for udvikling af det nordiske og europæiske elmarked.

Med NordREG´s langsigtede ambition om at arbejde mod et harmoniseret nordisk detailmarked, har NordREG udvalgt fire detailmarkedsrelaterede bestemmelser fra eldirektivet, som vurderes særlig vigtige, at implementere på en lignende måde i de nordiske lande. De pågældende bestemmelser vedrører grundlæggende kontraktlige rettigheder, skifterelaterede gebyrer, sammenligningsværktøjer og faktureringsoplysninger.

Når bestemmelserne implementeres i national lovgivning anbefaler NordREG følgende:

  • Opsigelsesgebyrer for tidsbegrænsede kontrakter og ved kontrakter med en fast pris er fortsat tilladt så længe, at gebyrerne ikke overstiger direkte økonomiske tab i forbindelse med tab af en kunde.
  • De Nordiske Energiregulatorer vil ikke udstede tillidsmærker for alle sammenligningsværktøjer, men vil i stedet sikre kvaliteten af offentligt drevne sammenligningsværktøjer i forhold til den standard, som er fastsat i det nye direktiv.
  • Fem vigtige kontraktlige rettigheder skal i begyndelsen af en leverandørkontrakt fremhæves på en iøjnefaldende og letlæselig måde.
  • Det skal være muligt for kunder, at vælge hvilken måde de ønsker at modtage information vedrørende kontraktlige ændringer i kontraktperioden.
  • Det skal være muligt for alle kunder gratis, at kunne modtage regninger og faktureringsoplysninger. Ingen faktureringsgebyrer skal være tilladt for udstedelse af papirregninger, men rabatter er tilladt for kunder, der vælger elektroniske regninger.
    NordREG offentliggør også anbefalinger for, hvordan el leverandører skal fremlægge obligatoriske oplysninger på fremsendte regninger.

De offentliggjorte anbefalinger repræsenterer de nordiske energiregulatorers synspunkt. Det er imidlertid op til lovgiverne i hvert af de nordiske lande, hvordan anbefalingerne vil blive implementeret.

Link til det fulde dokument kan findes her på siden.

Om NordREG

NordREG er en organisation for de nordiske energiregulatorer. Vi arbejder for, at fremme området inden for det juridiske og institutionelle område, der er nødvendig for udvikling af det nordiske og europæiske elmarked.

Grundlaget for samarbejdet inden for NordREG er at identificere områder, hvor samarbejdet kan munde ud i forskellige tiltag, herunder meningsudveksling, samarbejde omkring kortlægning og analysering af energimarkedsspørgsmål, udarbejdelse af rapporter, fælles udtalelser samt at tage fælles ansvar for at påvirke udviklingen af de nordiske eller de europæiske energimarkeder.

Link til NordREG's hjemmeside: https://www.nordicenergyregulators.org/

Kontakt