Statistik over elforsyningsafbrydelserne i 2018

28-06-2019

Forsyningstilsynet offentliggør hvert år en statistik over elhandelsvirksomhedernes afbrydelse af elforsyning hos elforbrugerne og begrundelserne herfor, jf. § 82 c, stk. 1, i lov om elforsyning. Statistikken er anonymiseret og illustrer antallet af forsyningsafbrydelser på landsplan.

Formålet med den løbende offentliggjorte statistik er at skabe åbenhed angående omfanget af forsyningsafbrydelser, så der på et oplyst grundlag kan der tages stilling til, om der er behov for at sætte særligt ind over for den gruppe af økonomisk svage forbrugere, der afbrydes som følge af manglende betaling.

Til brug for Forsyningstilsynets udarbejdelse af statistikken skal alle elhandelsvirksomheder senest den 1 april indberette antallet af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor for det forudgående kalenderår til Forsyningstilsynet, jf. § 5, stk. 1, i forsyningsafbrydelsesbekendtgørelsen.

Rapporten kan findes her: