Analyse af effektiviseringspotentialet i eldistributionssektoren

24-04-2020

De danske elnetvirksomheder kan gennem effektiviseringer spare forbrugerne for mellem 300 mio. og 360 mio. kr. årligt frem mod 2030, viser denne analyse fra Forsyningstilsynet.

Denne analyse afdækker det samlede effektiviseringspotentiale for eldistributionssektoren fordelt på tre overordnede forhold:

  1. Effekten af, at de mindre effektive netvirksomheder kan blive lige så effektive som de mest effektive netvirksomheder.
  2. Effekten af, at eldistributionssektoren generelt kan følge med produktivitetsudviklingen i konkurrenceintensive sektorer.
  3. Effekten af, at netvirksomheder er naturlige monopoler, der ikke er underlagt samme konkurrencepres som på et konkurrenceudsat og effektivt marked og derfor forventes at have et catch-up potentiale.

Analysen viser i forhold til den første effekt, at der er et årligt effektiviseringspotentiale på 600 - 660 mio. kr.1 2 Heraf kan der gradvis indfries 240 mio. kr. med individuelle effektiviseringskrav frem mod 2030. Med hensyn til den anden effekt er der et årligt effektiviseringspotentiale på 260 – 510 mio. kr. frem mod 2030. Heraf kan indhentes 60 – 120 mio. kr. frem mod 2030. Det har ikke været muligt at opgøre størrelsen af den tredje effekt. Ved at stille varige individuelle og generelle effektiviseringskrav kan effektiviseringspotentialet gradvist hentes med 300 – 360 mio. kr. frem mod 2030 og i hele perioden medføre samlede besparelser for elnetforbrugerne på 1.990 – 2.340 mio. kr.

For at realisere det identificerede effektiviseringspotentiale i eldistributionssektoren anbefaler Forsyningstilsynet en række regulatoriske tiltag, der kan være med til at fremme effektiviseringen af eldistributionssektoren under hensyntagen til den grønne omstilling, forsyningssikkerhed, høj kundeservice, og teknologiudvikling.

Analysen og dens bilag kan findes her:

Kontakt