Analyse af omkostningsækvivalenter

15-07-2020

Forsyningstilsynet har analyseret, hvad de gennemsnitlige omkostninger (omkostningsækvivalenter) er til at drive eldistribution i Danmark på baggrund af data fra netvirksomhederne.

Formålet med disse omkostningsækvivalenter er, at netvirksomhedernes omkostningsrammer skal justeres for de forventede, fremtidige drifts- og vedligeholdsomkostninger, de måtte have i forbindelse med tilgang eller bortfald af opgaver og anlæg, der giver anledning til justering af omkostningsrammen. Dette kunne f.eks. være ved kabellægning af luftledninger eller nyudstykninger.

Offentliggørelsen sker i henhold til §35 stk. 12 i Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr 969 af 27/06/2018).

Rapporterne kan findes her: