Energisparebenchmark 2019

30-10-2020

Forsyningstilsynet har gennemført en benchmarkanalyse af omkostningerne i 2019 til energispareindsatsen inden for el, naturgas og fjernvarme.

Samlet set viser analysen, at net- og distributionsvirksomhedernes gennemsnitlige omkostninger til energibesparelse faldt fra 43,1 øre/kWh i 2018 til 38,4 øre/kWh i 2019. Gennemsnittet for de respektive sektorer er 40,5 øre/kWh for fjernvarmevirksomheder, 31,6 øre/kWh for naturgasvirksomheder og 41,6 øre/kWh for elnetvirksomheder.

Energisparebenchmark analysen 2019 kan findes her

Kontakt