Forsyningsafbrydelser 2019

06-07-2020

I alt 21.895 forsyningsafbrydelser fandt sted i 2019. Der er tale om et samlet fald i indberetninger af forsyningsafbrydelser på knap 4 pct. i 2019 i forhold til 2018.

Indberetningerne for forsyningsafbrydelser sker for henholdsvis 1) husholdningsforbrugere og 2) øvrige elforbrugere, Kategorien øvrige elforbrugere omfatter primært erhvervsforbrugere.

Det samlede tal dækker over et mindre fald på ca. 1 pct. i antallet af husholdningsforbrugere, der fik lukket for strømmen i 2019 i sammenligning med 2018. Samtidig er der sket et større fald på 13 pct. i antallet af øvrige elforbrugere, der fik lukket for strømmen i 2019 i sammenligning med 2018.

Rapporten kan findes her:

Kontakt