Markedsrapport for gas 2019

13-05-2020

2019 blev et begivenhedsrigt år på det danske gasmarked. Blandt de mest markante begivenheder var nedlukningen af Tyra platformen i Nordsøen, der for første gang gjorde Danmark til et importland af gas. Det kan man læse om i Forsyningstilsynets årlige markedsrapport for 2019, som bliver offentliggjort i dag.

Forsyningstilsynet overvåger engrosmarkedet for gas i Danmark gennem dataindsamling, analyser og publicering af markedsrapporter samt løbende dialog med aktører, gasbørsen mv. Markedsovervågningen sker i henhold til bl.a. Lov om Forsyningstilsynet, EU’s tredje liberaliseringspakke og Naturgasforsyningsloven, der har til formål at skabe velfungerende gasmarkeder i Danmark og i EU, som understøtter målet om de lavest mulige forbrugerpriser. Tilsynet udvikler løbende overvågningen, så den passer til et dynamisk marked, der i disse år ændrer sig mere og hurtigere end tidligere.

Rapporten kan findes her:

Kontakt