Energibesparelser 2020

01-11-2021

Forsyningstilsynet har gennemført en omkostningsstatistik af omkostningerne i 2020 til energispareindsatsen inden for el, naturgas og fjernvarme.

Samlet set viser analysen, at netvirksomhedernes og naturgas- og varmedistributionsvirksomhedernes gennemsnitlige omkostninger til energibesparelse faldt fra 38,4 øre/kWh i 2019 til 37,9 øre/kWh i 2020. Gennemsnittet for de respektive sektorer er 41,8 øre/kWh for varmedistributionsvirksomheder, 33,0 øre/kWh for naturgasdistributionsvirksomheder og 33,2 øre/kWh for netvirksomheder.

Energispareanalysen 2020 kan findes her