Forsyningsafbrydelser 2020

01-10-2021

Bedre IT- og rykkerprocesser skyder forsyningsafbrydelser i vejret, lyder konklusionen på Forsyningstilsynets rapport om forsyningsafbrydelser for 2020.

Elselskaberne oplyser, at de er blevet bedre til hurtig identifikation af dårlige betalere og iværksætte forsyningsafbrydelser. Sådan lyder en af flere forklaringer på en markant stigning i antallet af forsyningsafbrydelser i 2020, ifølge en ny undersøgelse som Forsyningstilsynet offentliggør i dag.

Overvåger udviklingen

Forsyningstilsynet overvåger udviklingen i antallet af forsyningsafbrydelser på el-området for at skabe åbenhed og tage stilling til, om der skal sættes ind over for økonomisk sårbare forbrugere. Tilsynet kunne som led i overvågningen tidligere på året konstatere en markant stigning på 17,32 pct. i antallet af afbrydelser (fra 21.895 i 2019 til 25.688 i 2020). Det udløste en nærmere undersøgelse.

Optimerede IT- og rykkerprocedurer

Undersøgelsen peger på, at væksten i forsyningsafbrydelser skyldes en kombination af faktorer. Flere elselskaber beretter om, at de har optimeret deres it- og rykkerprocesser, som således har gjort det hurtigere at ophæve aftaler på grund af manglende sikkerhedsstillelse. Desuden oplyser en del elselskaber, at flere fjernaflæste målere i Danmark har gjort det enklere at afbryde strømmen, ligesom en fusion mellem to større elhandelsvirksomheder i 2019 har medført, at en del forsyningsafbrydelser blev rykket til 2020.

I lyset af størrelsen på den konstaterede stigning vil Forsyningstilsynet have skærpet opmærksomhed på omfanget af forsyningsafbrydelser hos husholdningsforbrugere som følge af manglende sikkerhedsstillelse.

Undersøgelsen af udviklingen i forsyningsafbrydelser kan findes her:

Kontakt