Markedsrapport for el 2020

07-07-2021

Den tilgængelige kapacitet på de danske transmissionsforbindelser har været udfordret i 2020.

Den tilgængelige handelskapacitet har stor betydning for det danske markeds funktionsmåde. Transmissionsforbindelserne har i gennemsnit haft en tilgængelig eksportkapacitet på 74 pct. og en tilgængelig importkapacitet på 78 pct. i 2020.

Den tilgængelige kapacitet på forbindelserne er den andel af den nominelle kapacitet, som har været til rådighed for day-ahead markedet. Den tilgængelige kapacitet er faldet i forhold til 2019. De to primære årsager er planlagt vedligeholdelse og uforudsete fejl på forbindelserne. Det ses tydeligst på forbindelserne Vestdanmark-Holland og Østdanmark-Tyskland, der begge var stort set lukkede fra september og året ud. Begge forbindelser er dog oppe at køre igen.

Det kan man læse om i Forsyningstilsynets markedsovervågningsrapport for engrosmarkedet for el, som kan findes her:

Kontakt