Forsyningsafbrydelser 2022

22-12-2023

Antallet af afbrydelser af elforsyningen, der blandt andet skyldes manglende betaling, er steget fra 24.465 afbrydelser i 2021 til 27.483 afbrydelser i 2022, viser Forsyningstilsynets årlige opgørelse.

Stigning i antallet af forsyningsafbrydelser

Tallet for 2022 dækker over en stigning på 6,3 pct. i antallet af husholdningsforbrugere, der fik lukket for strømmen i 2022 sammenlignet med 2021. Antallet af forsyningsafbrydelser hos husholdningsforbrugere i 2022 har været på niveau med antallet i 2020.

Husholdningsforbrugernes samlede andel af de indberettede forsyningsafbrydelser er dog faldet fra 86 pct. til 82 pct. fra 2021 til 2022, hvilket skyldes en stigning i antallet af forsyningsafbrydelser hos øvrige elkunder.

Stigningen i antallet af øvrige elkunder, der har fået lukket for strømmen i 2022 ligger på 49,8 pct., sammenlignet med 2021. Stigningen i antallet af forsyningsafbrydelser i 2022 ligger dermed primært hos øvrige elkunder.

Skærpet opmærksomhed

Forsyningstilsynet har til opgave at overvåge udviklingen i antallet af forsyningsafbrydelser på el-området for at skabe åbenhed og for at tage stilling til, om der er behov for at beskytte økonomisk sårbare forbrugere. På baggrund af den markante stigning i antallet af forsyningsafbrydelser blandt øvrige elkunder, vil Forsyningstilsynet have skærpet opmærksomhed på antallet af forsyningsafbrydelser for at sikre den nødvendige åbenhed om udviklingen. Forsyningstilsynet vil især være opmærksom på, om antallet af forsyningsafbrydelser stabiliserer sig, eller reduceres som følge af de stabiliserede priser på elektricitet.

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.