Markedsrapport for el 2022

27-06-2023

Elpriserne fortsatte med at stige igennem det meste af 2022. Det fremgår af Forsyningstilsynets markedsrapport for engrosmarkedet for el i 2022, som netop er offentliggjort.

Engrospriserne på elektricitet fortsatte med at stige igennem det meste af 2022 med betydelige udsving. De rekordhøje prisstigninger var drevet af en kombination af stigende gaspriser og en tørke, der ramte hele det europæiske kontinent og havde en alvorlig indvirkning på driften af vand-, kul- og kernekraftværker.

Det og meget mere kan man læse om i Forsyningstilsynets markedsovervågningsrapport for engrosmarkedet for el, som kan findes under 'Hent filer' her på siden.


Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.

Fakta:

Forsyningstilsynet overvåger engrosmarkedet for el i Danmark gennem dataindsamling, analyser og udgivelse af en årlig markedsrapport samt løbende dialog med aktører og interessenter. Overvågningen har til formål at skabe velfungerende engrosmarkeder i Danmark og EU, som understøtter målet om de lavest mulige forbrugerpriser og sker i overensstemmelse med bl.a. Lov om Forsyningstilsynet, Elforsyningsloven og EU’s tredje liberaliseringspakke.