Markedsrapport for gas 2022

12-06-2023

De danske forbrugere måtte i august 2022 betale de højeste priser nogensinde for leveringen af naturgas. Det fremgår af Forsyningstilsynets nye markedsrapport, som offentliggøres i dag.

2022 var et meget usædvanligt år for både det danske og europæiske engrosmarked for naturgas. Det var især Ruslands invasion af Ukraine i februar, som udfordrede den europæiske forsyningssituation, bl.a. i form af en markant reduktion af gasimporten fra Rusland til EU. Naturgaspriserne på det danske engrosmarked satte flere rekorder gennem hele året med en top den 30. august hvor gennemsnitsprisen var 320 EUR/MWh (29 DKK/m3). Månedsgennemsnittet for gasprisen i Danmark i august 2022 var 236 EUR/MWh (21 DKK/m3), hvilket var 34 gange højere end samme måned i 2020.

”August er en sommermåned, der normalt er kendetegnet af lavere efterspørgsel efter gas til opvarmning og dermed lavere priser. Det illustrerer i sig selv det helt ekstraordinære pres på leveringen af gas og gaspriserne, som vi oplevede i 2022,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

De høje sommerpriser blev især udløst, da det russiske statslige gasselskab, Gazprom, meddelte, at Nord Stream 1 ville lukke ned pga. vedligeholdelse, og at der fortsat var en usikker forsyningssituation i Europa. Priserne stagnerede siden mod slutningen af året, hvor et lavere gasforbrug end normalt og en kontinuerlig forsyning af gas til Europa fra andre end russiske kilder bidrog til en mere robust forsyningssikkerhed.

Udover de historiske høje priser beskriver den nye gasmarkedsrapport endvidere, hvordan Danmark gik fra traditionelt at være et eksportland, til i dag at være blevet et transitland som følge af etableringen af den nye Baltic Pipe forbindelse fra Norge, gennem Danmark og ned til Polen. 

Forsyningstilsynet overvåger fortsat gastransport imod prissignaler

Forsyningstilsynet overvåger fortsat den stigende grad af transport af gas fra Danmark til Tyskland, som strider mod, hvad prissignalerne umiddelbart ville diktere. Der er her tale om, hvad Forsyningstilsynet anser som uhensigtsmæssig markedsadfærd.

Forsyningstilsynet har dog ikke modtaget den fornødne data i tide til, at det kunne indgå i rapporten.

Forsyningstilsynet forventer på den baggrund at udgive en selvstændig analyse om gastransport imod prissignaler senere på året.

Find den nye markedsovervågningsrapport her:

Fakta:

Forsyningstilsynet overvåger engrosmarkedet for gas i Danmark gennem dataindsamling, analyser og udgivelse af en årlig markedsrapport samt løbende dialog med aktører og interessenter. Overvågningen har til formål at skabe velfungerende engrosmarkeder i Danmark og EU, som understøtter målet om de lavest mulige forbrugerpriser og sker i overensstemmelse med bl.a. Lov om Forsyningstilsynet, gasforsyningsloven og EU’s tredje liberaliseringspakke.

Kontakt