Rapport om Energinets flaskehalsindtægter for 2023

28-02-2024

Den 1. januar 2020 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943, om det indre marked for elektricitet (elmarkedsforordningen) i kraft. I henhold til elmarkedsforordningens artikel 19 skal Forsyningstilsynet senest den 1. marts hvert år offentliggøre en rapport om flaskehalsindtægter og deres anvendelse hos den nationale transmissionssystemoperatør (TSO) i det foregående kalenderår. Det er Energinet der er TSO i Danmark.

Rapporten indeholder følgende oplysninger:

  1. De flaskehalsindtægter, der er indgået for 12-månedersperioden indtil den 31. december det foregående år
  2. Hvordan disse indtægter er blevet anvendt i henhold til artikel 19, stk. 2 i elmarkedsforordningen, herunder de specifikke projekter, som indtægterne blev anvendt til, og det beløb, der er indsat på en separat intern konto
  3. Det beløb, der blev brugt ved beregningen af nettariffer, og
  4. Påvisning af at det i c) omhandlede beløb efterlever forordningen og den metode, som er udviklet i af ENTSO-E.”

Du kan læse rapporten her: 

Rapport om Energinets flaskehalsindtægter for 2023

Kontakt