Vurdering af det potentielle bidrag fra tovejsopladning af biler

01-07-2024

På denne side kan du finde Forsyningstilsynets vurdering af det potentielle bidrag fra tovejsopladning af biler.

Vurderingen er udarbejdet i medfør af EU-forordningen om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler.

Find vurderingen til højre på denne side.