Vær opmærksom på din slutafregning, hvis du skifter elleverandør

12-03-2024

Som forbruger har du til hver en tid mulighed for at skifte elleverandør, hvis du f.eks. finder ud af, at en konkurrent kan tilbyde dig nogle mere attraktive priser eller vilkår.

Vær opmærksom på slutafregning

Hvis du skifter elleverandør er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du inden for højest seks uger fra at dit skifte er registreret modtager en korrekt slutafregning fra det selskab, du skifter fra. Slutafregningen skal bl.a. oplyse om du har et tilgodehavende.

Elleverandørens pligt

Elleverandører har pligt til at fremsende en korrekt slutafregning, når du skifter til et andet selskab. Men det er ikke altid sikkert, at det sker. Det påviste et tilsyn på området, som Forsyningstilsynet afsluttede i 2023 med enten påtale, påbud eller begge til fem ud af de i alt 10 undersøgte elleverandører.

Hvornår tæller fristen fra?

Fristen på seks uger tælles fra dit leverandørskift er registreret hos den offentlige systemoperatør Energinets såkaldte datahub. Hvis du har opsagt din elleveringsaftale i forbindelse med flytning, bliver fristen regnet fra tidspunktet for leveringsophør på den adresse, du flytter fra.

Hvad hvis du ikke modtager slutafregningen?

Hvis du ikke modtager din slutafregning, eller hvis du mener, at du ikke har fået oplysninger om et eventuelt tilgodehavende, skal du i første omgang rette henvendelse direkte til den elleverandør, som du har skiftet fra.

Hvor kan du klage?

Det første sted, du som forbruger kan klage, er hos den elleverandør, som du har skiftet fra. Elleverandøren er forpligtet til at behandle din klage på en enkel, retfærdig og hurtig måde. Hvis selskabet ikke giver dig medhold i din klage, eller slet ikke besvarer den, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet. Ankenævnet kan afgøre, hvorvidt du har krav på at få penge tilbage. Du skal være opmærksom på, at det koster et gebyr af klage til Ankenævnet på Energiområdet, som dog tilbagebetales, hvis du får medhold, eller hvis nævnet ikke kan tage sagen op.

Du kan læse mere om din klageadgang på ankenævnets hjemmeside her:

Sådan klager du (energianke.dk)

Du er også velkommen hos Forsyningstilsynet

Du er også altid velkommen til at henvende dig til os i Forsyningstilsynet.

Henvendelser til Forsyningstilsynet kan ske til:

Forsyningstilsynet
Digital Post via virk.dk
Digital Post via borger.dk
T: 4171 5400

Læs mere om resultaterne af Forsyningstilsynets tilsyn med elleverandørers overholdelse af reglerne for slutafregning her.

 

 

Kontakt