Godkendelse af indførsel af Harmonised Allocation Rules med regionsspecifikt bilag 7

25-11-2015

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse vedrørende indførsel af Harmonised Allocation Rules med regionsspecifikt bilag 7

Sekretariatet for Energitilsynet godkender på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering Energinet.dk’s anmeldte metode i henhold til elforsyningslovens § 73a om indførelse af Harmonised Allocation Rules for Capacity Allocation med regionsspecifikt bilag 7 gældende fra 1. januar 2016. 15/08068