Afgørelse vedrørende godkendelse af indførsel af Harmonised Allocation Rules

06-10-2016

Energinet.dk har den 1. juli 2016 fremsendt sin anmeldelse om indførsel af fælles EU-regler for kapacitetsallokering samt brug af transmissionsrettigheder, såkaldte Harmonised Allocation Rules (”HAR”) gældende for Vestdanmark-Tyskland forbindelsen, Kontek-forbindelsen (Østdanmark-Tyskland) og Storebæltsforbindelsen, til Sekretariatet for Energitilsynet.

HAR er et sæt harmoniserede allokeringsregler, som regulerer de kontraktslige aftaler for fysiske og finansielle transmissionsrettigheder. Reglerne skal være gældende for årsauktionerne 2017. 16/08221