NordREG undersøger koordination af overvågning af grænseoverskridende eltransmissionskapacitet

05-04-2018

NordREG vil undersøge, hvordan overvågningen af den grænseoverskridende eltransmissionskapacitet i den nordiske region kan koordineres mere systematisk

NordREG vil inddrage de nordiske TSOer og markedsaktører i arbejdet og opfordrer TSOerne til at overveje, hvordan man yderligere kan øge gennemsigtigheden ved at videreudvikle den eksisterende rapportering om kapaciteterne.

Læs NordREGs meddelese om initiativet