ACER offentliggør åbent brev om kvaliteten af REMIT-data

13-08-2018

Agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder, ACER, har offentliggjort et åbent brev om den nuværende kvalitet af de oplysninger, der indberettes til agenturet til brug for overvågningen af engrosenergimarkederne

Agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER) har den 19. juli 2018 offentliggjort et åbent brev om den nuværende kvalitet af de oplysninger, der indberettes til agenturet til brug for overvågningen af engrosenergimarkederne i henhold til forordning 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT).

Brevet er det andet åbne brev om kvaliteten af REMIT-data, som ACER offentliggør, og komplementerer det første åbne brev. Dette blev offentliggjort den 16. februar 2017 med det formål at informere organiserede markedspladser (OMPs, fx energibørser), markedsaktører og Registered Reporting Mechanisms (RRMs) om, at ACER var i gang med at foretage en vurdering af fuldstændigheden, nøjagtigheden og rettidig indsendelse af de oplysninger, ACER modtager som en del af dataindberetningsforpligtelserne under REMIT og gennemførelsesforordning 1348/2014 af 17. december 2014 om dataindberetning. ACER fortsætter med løbende at foretage denne vurdering således, at datakvaliteten, herunder overholdelsen af REMIT, sikres.

Brevet af 19. juli 2018 er navnlig adresseret til OMPs, markedsaktører, RRMs og transmissionssystemoperatører (TSOer), lagersystemoperatører (SSOer) og LNG-systemoperatører (LSOer) underlagt forpligtelserne til at indrapportere data. Offentliggørelsen sker som led i den indsats, ACER gør for at forbedre kvaliteten af de oplysninger, der tilgår agenturet.

Brevet indeholder et overblik over flere konstaterede udfordringer med datakvaliteten, og ACER opfordrer brevet adressater til at samarbejde med ACER om at løse eventuelle udfordringer. Udfordringerne er dog ikke til hinder for, at ACER med den nuværende kvalitet af de dataoplysninger, der indrapporteres, er i stand til at overvåge markederne i overensstemmelse med REMIT. ACERs overvågning inkluderer muligheden for at opdage og undersøge tilfælde af usædvanlig handel. Til dette formål har ACER bl.a. udviklet og kalibreret advarsler ("alerts") for at opdage afvigende handelsadfærd.

Markedsaktører kan med fordel orientere sig i ACERs Transaction Reporting User Manual (TRUM), dets bilag og i FAQs om datarapportering, fundamental data og intern viden. Alle dokumenter, inkl. de to åbne breve om datakvalitet, er tilgængelige via ACERs REMIT-portal: https://www.acer-remit.eu/portal/home. Her findes også REMIT-forordningen, gennemførelsesforordningen samt ACERs REMIT-nyhedsbreve.