Kommunernes indberetninger om el- og varmevirksomheder for 2017

06-07-2018

Kommunerne skal hvert år indberette uddelinger og vederlag fra kommunernes energivirksomheder og solcelleanlæg til Forsyningstilsynet

Indberetningen sker som et led i den modregning, der hvert år foretages i kommunernes statstilskud. Modregningen varetages af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kommunerne skal indberette enhver økonomisk værdi, som er tilført kommunerne fra deres energivirksomheder og solcelleanlæg. Herudover skal kommunerne, afhængig af kommunernes virksomhedsstruktur, erklære, om der er overført økonomiske midler fra kommunens energivirksomheder til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter.

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) har modtaget indberetninger fra samtlige registreringspligtige kommuner. I alt har tre kommuner registreret en overførsel af økonomisk værdi fra deres energivirksomheder eller solcelleanlæg.

Alle registreringspligtige kommuner har endvidere afgivet erklæring om, at de ikke har overført midler fra kommunens energivirksomheder til vand-, spildevands- eller affaldsaktivitet.

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) har den 5. april 2018 givet Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunernes registrerede økonomiske værdier.