Direktør for Forsyningstilsynet

29-06-2018

Carsten Smidt tiltræder som direktør for Forsyningstilsynet 1. juli 2018. Samme dato som Forsyningstilsynet bliver oprettet

 

Forsyningstilsynet kommer som ny myndighed på el-, naturgas- og fjernvarmeområderne blandt andet til at udarbejde tværgående analyser og monitorering af de tre sektorer.

Tilsynet skal desuden bidrage til, at kunderne får tilbudt gode energiydelser til konkurrencedygtige priser. Det nye tilsyn overtager tillige de opgaver, som hidtil har sorteret under Energitilsynet.

Carsten Smidt er økonom og med sig tager han en bred erfaring og kompetence fra forsynings- og konkurrenceområdet.

Carsten Smidt har senest været direktør og indehaver af rådgivningsvirksomheden Konveks. Før det var han bl.a. vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i fem år, chef for Forsyningssekretariatet i samme styrelse i to år og kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i tre år.

 

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.