Fælles udtalelse om rapport for den dansk-tyske el-forbindelse

15-06-2018

De regulerende myndigheder for energi i Tyskland og Danmark har udarbejdet en fælles udtalelse om arbejdet med gennemførelse af den politiske erklæring om garanteret kapacitet på dansk-tysk grænse

De regulerende myndigheder for energi i Tyskland og Danmark, Bundesnetzagentur og Energitilsynet, har udarbejdet en fælles udtalelse om de relevante transmissionssystemoperatører, TenneT og Energinets arbejde med gennemførelsen af den politiske erklæring om garanteret minimumskapacitet på DK1-DE-grænsen.

Den fælles udtalelse angår den såkaldte pilotfase (perioden fra 1. juli 2017 til 30. november 2017).

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.