Energitilsynet: Vigtigt med fokus på elforbrugernes frie valg

15-05-2018

I "Elmarked Outlook" fra Dansk Energi om det danske elmarked giver Dansk Energi en række bud på, hvordan der kan skabes mere dynamik og konkurrence på detailmarkedet

Baggrunden er blandt andet de senest offentliggjorte tal for leverandørskift, der viser, at bare ca. 5 pct. af de private elkunder skiftede leverandør i 2017. Der er grund til at anerkende, at Dansk Energi sætter konkurrencen og dynamikken til debat, og Sekretariatet for Energitilsynet deler Dansk Energis ønske om at skabe mere dynamik på detailmarkedet. God konkurrence skaber grundlag for skarpe elleverandører og gode og attraktive tilbud til forbrugerne. Derfor er der grund til, at alle involverede parter vurderer, hvordan konkurrencen kan understøttes.

Folketinget har givet Energitilsynet ansvaret for at drive en prisportal Elpris.dk, som skal gøre det nemt og enkelt at undersøge priser og produkter hos de ca. 50 elhandelsvirksomheder, der er på landsplan. Elpris.dk har ca. 500-600 unikke besøgende om dagen og er således en af flere "indgangsdøre" til elmarkedet for en stor gruppe af forbrugere.

Sigtet med Elpris.dk er at fremme konkurrencen på elmarkedet ved at gøre forbrugerne i stand til på et oplyst grundlag at vælge et elprodukt på markedet. Forbrugerne skal på en overskuelig måde kunne sammenligne produkter og gøre det nemt at vælge lige netop det produkt, der passer til deres ønsker og behov.

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer løbende, hvordan elpris.dk kan forbedres til gavn for både forbrugerne og elhandelsvirksomhederne. Derfor samler Sekretariatet for Energitilsynet også jævnligt en følgegruppe, hvor elbranchen, blandt andre Dansk Energi, og forbrugerrepræsentanter deltager, for at medvirke til at forbedre elpris.dk.

Det næste følgegruppemøde ved udgangen af maj vil netop have særlig fokus på, hvordan elpris.dk kan blive et bedre værktøj for forbrugerne.

Sekretariatet for Energitilsynet ser i hvert fald to områder, hvor elpris.dk kan blive bedre.

For det første. Elpris.dk kan give forbrugerne et endnu bedre sammenligningsgrundlag, hvis forbrugerne nemt og smertefrit kan sammenholde deres eksisterende elaftale med andre tilbud og produkter direkte på elpris.dk. Det er ikke muligt i dag. Og det vil vi gerne gøre noget ved.

For det andet. Vi skal overveje, om forbrugerne skal have mulighed for at frasortere introduktionstilbud, når de søger efter produkter og priser på elpris.dk. Introduktionstilbuddene udgør en forholdsmæssig stor andel af produkterne på elpris.dk, hvilket efter vores vurdering kan gøre det vanskeligt for forbrugeren at få et reelt overblik over markedet. Vi ser således frem til en diskussion af, om forbrugerne aktivt skal vælge at ville se introduktionstilbuddene, når de søger efter priser og produkter på elpris.dk – eller kan vælge disse introduktionstilbud fra som et særskilt søgekriterium på elprisportalen.

Sekretariatet for Energitilsynet ser frem til fortsat dialog med branche og forbrugerrepræsentanter om, hvordan vi hver især kan styrke gennemsigtigheden, dynamikken og konkurrencen på elmarkedet.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.