Brexit

09-11-2018

Energi-, Klima-, og Forsyningsministeriet meddeler: Storbritannien forlader EU den 29. marts 2019. Det kan have betydning for både danske virksomheder, danske borgere i Storbritannien og britiske borgere i Danmark

Storbritannien forlader EU den 29. marts 2019 (Brexit). Det har stor betydning for Danmark. Den danske regering arbejder derfor for at sikre en velordnet britisk udtræden af EU. Det har både EU og Storbritannien en klar interesse i. Danmark forbereder sig dog på forskellige udfald af forhandlingerne, herunder også det scenarie at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

På Udenrigsministeriets hjemmeside er der samlet al information om Storbritanniens udtræden af EU og Danmarks rolle i Brexit-forhandlingerne. Her kan du få et overblik over og et indblik i, hvad Brexit kan komme til at betyde for dig som borger eller for din virksomhed.

Læs om Brexit på um.dk

Vi har også her samlet en række links til steder, hvor du kan få mere information alt efter, hvilken situation du står i:

Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

Hvad betyder Brexit for dig?

Hvad forhandles der om? Og hvilken rolle spiller den danske regering i forhandlingerne?

Hvad betyder Brexit for energi-, forsynings- og klimaområdet?

Storbritanniens udtrædelse kan få betydning for danske virksomheder inden for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område. Det skyldes, at Storbritannien ikke længere vil være bundet af EU’s regulering.

Her kan du finde links til hjemmesider med mere information om særlige opmærksomhedspunkter for netop din virksomhed:

Kort om forhandlingerne

EU og Storbritannien forhandler i øjeblikket om den udtrædelsesaftale, der vil fastsætte betingelserne for, hvordan Storbritannien forlader EU. Fra dansk side arbejder vi for, at der kommer en aftale på plads med Storbritannien. Både EU og Storbritannien har en klar interesse i, at der sikres en velordnet britisk udtræden af EU den 29. marts 2019, og at der bliver enighed om en efterfølgende overgangsordning.

Hvis EU og Storbritannien ikke kan blive enige om en samlet aftale inden den 29. marts 2019, vil Storbritannien fra den ene dag til den anden overgå til at være et tredjeland i forhold til EU. Storbritannien vil med andre ord udtræde uden samarbejds- og handelsaftaler med EU. Det såkaldte "no deal" scenarie.

Et no deal-scenarie vil først og fremmest ramme Storbritannien, men EU-landene, herunder Danmark, vil også blive påvirket. Vi opfordrer derfor til, at alle virksomheder, som er engagerede i Storbritannien eller importerer/eksporterer til Storbritannien, hurtigst muligt får klarlagt, hvordan Brexit kan påvirke deres forretning.

For at lette arbejdet for danske virksomheder er der lanceret en Brexit-hjemmeside, der kan give et indledende overblik over særlige opmærksomhedspunkter for de enkelte virksomheder og dermed bidrage til at målrette deres forberedelser. Der vil også være mulighed for at læse mere på de relevante myndigheders hjemmesider.

Brug Brexit-spørgeskemaet til at forberede din virksomhed til Brexit