Ny anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

23-11-2018

Forsyningstilsynet har udstedt en ny anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet med ikrafttræden den 23. november 2018

I forhold til tidligere indberetninger indeholder bekendtgørelsen bl.a. et krav om, at varmeforsyningsvirksomheder med et salg over 50 TJ i 2 ud af 3 år skal fordele deres varmeomkostninger på det enkelte led i forsyningskæden (produktion, transmission og distribution).

Formålet med de nye indberetningskrav er, at data opgøres og indberettes så ensartet som muligt til brug for den kommende indtægtsrammeregulering med benchmarking.

De vigtigste ændringer i forhold til høringsudkastet er, at grænsen på 50 TJ måles som virksomhedens samlede varmesalg, samt at samtlige overskudsvarmeleverandører – og ikke kun industrivirksomheder – undtages fra fordeling af omkostninger på det enkelte led i forsyningskæden.

Det er endvidere præciseret, at virksomheder omfattet af nye indberetningskrav skal anmelde priseftervisning første gang den 15. april 2020.

Endelig er foretaget en række præciseringer, så reglerne fremstår mere klart.

Forsyningstilsynet har samtidig udarbejdet en vejledning til brug for indberetning af omkostninger fordelt på produktion, transmission og distribution.

Forsyningstilsynet har foretaget en foreløbig vurdering af, hvilke varmeforsyningsvirksomheder, der forventes omfattet af de nye indberetningskrav. Forsyningstilsynet fremsender i den forbindelse en samlet oversigt over anmeldt varmesalg i årene 2014-2016 til samtlige varmeforsyningsvirksomheder med henblik på virksomhedens egen kontrol af indberetningerne.