Ny undersøgelse: Danske elforbrugere er langt mindere aktive end finske, norske og svenske elforbrugere

29-11-2018

Danske elforbrugere forpasser måske muligheden for at skære ned på elregningen eller få undersøgt, om elforbruget kan blive grønnere.

En ny nordisk forbrugerundersøgelse viser, at Danmark i sammenligning med Finland, Norge og Sverige har den største andel af forbrugere (71 pct.) som hverken har skiftet elleverandør eller undersøgt udbuddet for måske at få en bedre elpris eller et grønnere elprodukt. De tilsvarende tal i Finland, Norge og Sverige er 47, 55 og 60 pct.

Undersøgelsen viser også, at danske elforbrugere har mindre kendskab og mindre tillid til elmarkedet end forbrugerne i de tre andre nordiske lande. De danske forbrugere har således mindst tillid til, at elleverandøren og tilgængelig information er troværdig, hvis de ønsker at skifte elleverandør.

Undersøgelsen viser desuden, at den primære grund til, at danske forbrugere skifter elleverandør, er udsigten til at "spare penge" (51 pct.) eller ønsket om en "grøn kontrakt"(21 pct.). Ønsket om besparelse er også den primære motivation i de øvrige nordiske lande. De danske forbrugere er til gengæld mere optagede af grønne kontrakter.

Undersøgelsen viser desuden, at brugen og kendskabet til prissammenligningsportaler er mindre i Danmark end i de andre nordiske lande.  

- Der er en sammenhæng mellem aktive elforbrugere og god konkurrence mellem elleverandørerne. Derfor kan vi kun opfordre forbrugerne til at undersøge udbuddet på elmarkedet og bruge få minutter på at undersøge, om der er et tilbud fra en elleverandør, der er bedre. Hvad enten man som forbruger går efter pris, grønt elprodukt eller begge dele. Det er bare at bruge få minutter på prisportalen elpris.dk, så har man et overblik over udbud og muligheder, siger Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet.

Andre konklusioner om danske forbrugere i undersøgelsen:

  • Der er 13 pct. af de danske forbrugere, der har undersøgt elmarkedet inden for de sidste 12 måneder uden at skifte elleverandør. Det skyldes primært, at de er tilfredse med deres nuværende kontrakt, og at besparelserne er for små. Men de har også vanskeligt ved at sammenligne de forskellige produkter.
  • 51 pct. af de adspurgte forbrugere, der ikke har skiftet elleverandør inden for de sidste tolv måneder, har aldrig sammenlignet deres kontrakt med andre kontrakter. Det er den største andel blandt de nordiske lande. 
  • 55 pct. af de adspurgte kender ikke navnet på andre elleverandører end deres nuværende. Det er en væsentlig mere end i de øvrige nordiske lande.
  • 26 pct. af de adspurgte kender ikke navnet på deres egen elleverandør. Det er en væsentlig mere end i de andre nordiske lande. 
  • 29 pct. af de adspurgte ved ikke, hvor mange kWh de bruger om året. Det er nogenlunde det samme i alle de nordiske lande.
  • 21 pct. af de adspurgte ved ikke, hvor mange penge de bruger på strøm. I de andre nordiske lande er andelen ca. 10 pct. 

Se undersøgelsen

Kontakt: Torben Hvidsten, kommunikationsrådgiver, tlf. 41 71 53 60, tohv@forsyningstilsynet.dk

 

Med venlig hilsen

Forsyningstilsynet