El-engrosmarked 2017: Stigende priser og begrænsninger i el-handelen med Sverige

23-10-2018

Markedsovervågningsrapport viser stigende priser på de europæiske engrosmarkeder for elektricitet i 2017

Ifølge markedsovervågningsrapport fra ACER og CEER, de europæiske energiregulatorers samarbejdsorganisationer, var der stigende priser på de europæiske engrosmarkeder for elektricitet i 2017.

Prisstigningerne på engrosmarkederne hænger sammen med stigende efterspørgsel på el i kølvandet på den økonomiske fremgang og vækst i europæisk økonomi. Dertil kommer, at produktion af el på atom- og vandkraftanlæg var lavere end normalt. Flere atomkraftværker i Europa var ude til vedligeholdelse og sikkerhedstests, og mængderne af vand ved vandkraftværkerne var også lav i Norden. Og endelig var stigende gas- og kulpriser også med til at drive engrosprisen på elektricitet op. 

På trods af prisstigningerne ud over Europa fra 2016 til 2017, så var stigningen på det nordiske engrosmarked – og dermed det danske – blandt de absolut laveste i EU.

I Vestdanmark steg den gennemsnitlige engrospris med 13 pct. I Østdanmark steg engrosprisen med 9 pct. Til sammenligning steg engrosprisen i Tyskland med 18 pct.

Dansk-svensk samhandel ramt af begrænsninger

Tal fra ACER og CEER viser, at samhandelen med el mellem Danmark og Sverige var ramt af begrænsninger i 2017. Begrænsninger, der betød, at det kun var muligt at udnytte 71 pct. af den eksportkapacitet, som de to transmissionsforbindelser mellem Danmark og Sverige ellers er bygget til at kunne klare. 

Sverige forklarer begrænsningerne med flaskehalse og vedligeholdelsesarbejde i det svenske transmissionsnet. EU-Kommissionen har undtagelsesvist nikket til, at Sverige tillader at begrænse importen på visse samhandelsesforbindelser frem til 2020 for at håndtere flaskehalse i nettet ved den svenske vestkyst. 

Forsyningstilsynet følger imidlertid problemerne i samhandelen mellem de to lande tæt, lige som de er sat på dagsordenen på et møde i NordREG, samarbejdsorganisation for de nordiske energiregulatorer, i slutningen af oktober i år. 

Dansk-tysk samhandel i bedring

Den dansk-tyske samhandel med el over grænsen mellem Jylland og Tyskland har i længere tid været ramt af begrænsninger. Men efter at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet sidste år indgik en aftale med det tyske Økonomi- og Energiministerium og de to landes energiregulatorer om at skabe bedre vilkår for samhandelen over en årrække, er der sket fremskridt. 

Mulighederne for handel med strøm på den dansk-tyske forbindelse via Jylland blev forbedret med godt 170 pct. fra 2016 til 2017 og lige knapt 30 pct. af den eksportkapacitet, som den jysk-tyske forbindelse er bygget til at kunne klare, blev udnyttet i 2017. Begrænsningen på den jysk-tyske forbindelse hænger blandt andet sammen med flaksehalse i det tyske transmissionsnet.

Rapporten fra ACER og CEER indeholder desuden en lang række statistiske oplysninger om engrosmarkedet for elektricitet. Rapporten kan ses her