Fastsættelse af prisloft for affaldsvarme

15-10-2018

Forsyningstilsynet har netop fastsat prisloftet for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2019. Prisloftet er fastsat til 88 kr./GJ mod 89 kr./GJ i 2018

Forsyningstilsynet har haft prisloftet i høring og har ikke modtaget bemærkninger til grundlaget for det fastsatte prisloft.

Prisloftet indebærer, at affaldsforbrændingsanlæg, som videresælger varmt vand til fjernvarmesystemet, ikke kan tage en pris, der overstiger gennemsnitsprisen for varmt vand leveret fra de centrale kraftvarmeværker.

Læs mere her