Forbrugere i Danmark, Cypern og Slovakiet får lukket lige meget for strømmen

23-10-2018

Det viser en ny opgørelse fra de europæiske energiregulatorers samarbejdsorganisationer, ACER og CEER

En ny opgørelse fra de europæiske energiregulatorers samarbejdsorganisationer, ACER og CEER, peger på, at niveauet for husholdningsforbrugere, der får afbrudt strømmen på grund af problemer med betalingen, er det samme i procent i Danmark, Cypern og Slovakiet.

Opgørelsen fremgår af ACERs og CEERs årlige markedsmonitoreringsrapport for 2017, som netop er offentliggjort. ACER er Agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder, og CEER er samarbejdsorganisationen for regulatorer i Europa. Forsyningstilsynet deltager i begge organer. 

Opgørelsen om lukninger for strømmen fra ACER og CEER skal dog tages med et forbehold på grund af forskellige definitioner af lukninger for strømmen. Men den giver et fingerpeg om, hvor mange europæiske husholdningsforbrugere i procent, der fik afbrudt strømmen i 2017 på grund af den ene eller anden form for vanskelighed med betalingen.

I Danmark fik 0,5 pct. – ca. 17.000 husholdningsforbrugere – afbrudt strømmen i 2017. Det er i procent på samme niveau som i Cypern og Slovakiet, hvor der også var 0,5 pct. af husholdningsforbrugerne, der fik afbrudt strømmen med baggrund i et betalingsproblem.

Italien, Grækenland og Polen toppede listen over antallet af husholdningsforbrugere, der har fået afbrudt strømforsyningen på grund af et regnings-problem i 2017, med henholdsvis 4 pct., 3,5 pct. og 1,6 pct. I Tyskland, Frankrig og Østrig var det 0,7 pct. af husholdningsforbrugerne, det fik lukket for strømmen med baggrund i et betalingsproblem, hvorimod det altså var 0,5 pct. i Danmark.

I Danmark må elselskaberne alene afbryde strømmen, hvis en husholdningsforbruger ikke kan stille sikkerhed for, at den fremtidige elregning kan blive betalt. Men ud over Europa er der andre definitioner af, hvornår en husholdningsforbruger kan få afbrudt strømmen. Og i enkelte lande betaler visse forbrugere forud for overhovedet at kunne få leveret strømmen.

Rapporten fra ACER og CEER er netop offentliggjort. 

Hent rapporten

Fakta:

Danmark er reglerne for, hvornår en forbruger kan få afbrudt strømforsyningen, kort fortalt:

  • En elhandelsvirksomhed kan ikke afbryde strømforsyningen hos en forbruger på grund af dennes manglende betaling af elregningen for historisk forbrug.
  • Elhandelsvirksomheden kan dog stille krav om, at forbrugeren stiller sikkerhed for betaling for fortsat leverance af el, hvis virksomheden har særlige grund til at forvente, at forbrugeren ikke kan eller vil betale sin regning.
  • Stiller forbrugeren ikke den krævede sikkerhed inden for den frist, som virksomheden har fastsat i overensstemmelse med reglerne herfor, kan virksomheden ophæve aftalen om elleverancen og afbryde strømforsyningen hos forbrugeren.
  • Det er Forsyningstilsynet, der indsamler de danske tal om, hvor mange husholdningsforbrugere, der får afbrudt strømforsyningen på grund af manglende sikkerhedssstillelse.