Gasprisen for danske husholdninger er faldet 13 pct. siden 2008, men er høj i EU

23-10-2018

Danmarks næsten 400.000 gasforbrugende husholdninger betaler væsentligt mindre for gassen end for ti år siden

Fra 2008 til 2017 er den gennemsnitlige gaspris for danske husholdninger faldet med 13,1 pct. i løbende priser. Danmarks næsten 400.000 gasforbrugende husholdninger betaler derfor væsentligt mindre for gassen end for ti år siden på trods af, at prisen steg med 15,5 pct. fra 2016 til 2017.

Tallene fremgår af ACERs og CEERs årlige markedsmonitoreringsrapport for 2017, som netop er offentliggjort. ACER, Agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder, og CEER, samarbejdsorganisationen for regulatorer i Europa. Forsyningstilsynet deltager i begge organer.

Den gennemsnitlige gaspris for husholdninger i Danmark er dog 38 pct. højere end gennemsnittet i EU. Det skyldes især, at den danske gaspris indeholder et større element af afgifter og moms end i de øvrige EU-lande. Kun i Sverige er prisen højere end i Danmark. I Sverige betaler en husholdning næsten fire gange så meget for gassen som i Rumænien, der er det billigste EU-land for husholdninger med naturgas. (se figur i fuld størrelse)

Kilde: Forsyningstilsynets egne beregninger af rapportens tal. Vi har benyttet priser pr. kWh for gas og fordeling af gasregning for en typisk husholdning, som fremgår af i figur 6 og 15 i rapporten fra ACER og CEER. Vi har forudsat, at en kubikmeter gas svarer til 12 kWh.

I Danmark udgør betalingen for selve gassen 28 pct. af regningen. Betaling for transport og distribution gennem gasledningerne udgør 16 pct., og naturgasafgift, CO2-afgift, NOx-afgift og moms udgør samlet 56 pct. Den danske husholdningskunde betaler relativt mest i skatter og afgifter i EU, men betaler til gengæld ikke så - relativt - meget for transport, som i de fleste andre EU-lande.

Kun i Estland udgør tranport af gassen en mindre andel af gasregningen end i Danmark, nemlig 10 pct..

Rapporten fra ACER og CEER kan ses her