Den 31. december 2020 lukker energispareordningen

12-04-2019

På dette tidspunkt skal de forpligtede virksomheder have opfyldt målet for realisering af energibesparelse

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, om virksomhederne overholder reglerne om energispareomkostninger. Vi har derfor tilrettelagt, hvordan vores tilsyn i forbindelse med ordningens lukning vil være.

Se for mere information her