Elnetvirksomhederne skal effektivisere og spare elforbrugerne for udgifter

09-04-2019

Forsyningstilsynets afgørelse betyder, at landets 45 elnetselskaber samlet set får beskåret muligheden for at hente indtægter over kundernes elregning med i alt 55 mio. kr. i 2019

Forsyningstilsynet har netop truffet 45 afgørelser, der sænker den øvre grænse for, hvor mange penge landets elnetvirksomheder kan opkræve hos elforbrugerne. Afgørelsen giver elnetvirksomhederne, der er monopoler uden pres fra konkurrence, tilskyndelse til at blive mere effektive og holde fokus på omkostningerne – helt på linje med det konkurrencepres, som kommercielle virksomheder arbejder under. 

Forsyningstilsynets afgørelse betyder, at landets 45 elnetselskaber samlet set får beskåret muligheden for at hente indtægter over kundernes elregning med i alt 55 mio. kr. i 2019. De 55 mio. kr. svarer til ca.1,1 pct. af virksomhedernes driftsomkostninger og investeringer. Det samlede effektiviseringskrav bliver udmøntet i specifikke krav til hver enkelt virksomhed. I praksis sådan at de mest effektive virksomheder får de lempeligste krav om at blive bedre, mens de mindst effektive får de største krav om at blive mere effektive. 

Afgørelsen er baseret på en grundig analyse af omkostningerne i hver enkelt elnetvirksomhed. Analysen viser, at der potentiale for en effektivisering af elnetselskaberne.

 

Vi har foretaget en analyse af elnetvirksomhedernes omkostninger. Analysen viser, at en række virksomheder har for høje omkostninger på en række områder

Carsten Smidt Direktør

”Elnetvirksomhederne er ikke underlagt et konkurrence-pres som kommercielle virksomheder. Derfor har vi nu foretaget en grundig analyse af virksomhedernes omkostninger. Og analysen viser at en række elnetvirksomheder har for høje omkostninger på en række områder,” siger Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet. 

”Vi sænker nu loftet over, hvor mange penge virksomhederne maksimalt må opkræve hos forbrugerne, hvilket giver virksomhederne incitament til at blive mere effektive,” siger Carsten Smidt.   

”Metoden omfatter både drifts- og kapitalomkostninger og dermed virksomhedernes samlede økonomi. Den totaløkonomiske benchmarking sikrer således en bedre sammenhæng mellem virksomhedernes tilskyndelse til vedligeholdelse og investering i nye omkostningseffektive anlæg”, siger Carsten Smidt.  

Forsyningstilsynet krav om større effektivitet i elnetvirksomhederne er fordelt på to områder; nemlig på driften af virksomhederne og på virksomhedernes evne til at levere el til kunderne uden afbrydelser.  

Forsyningstilsynets effektiviseringskrav omfatter ikke virksomhedernes omkostninger til energibesparelser. 

Se alle afgørelserne her

Kontakt:

Torben Hvidsten, kommunikationsrådgiver, tlf. 41 51 53 60

Der er truffet afgørelser for følgende elnetvirksomheder:

Cerius Elnet A/S
Dinel A/S
Elektrus A/S
Elinord A/S