Fjernvarmevirksomheders opkrævning af forrentning begrænses markant

03-04-2019

Forbrugerne i tolv fjernvarmevirksomheder sparer samlet set et tocifret millionbeløb på varmeregningen, efter at nye regler om forrentning af indskudskapitalen i fjernvarmevirksomheder blev indført i maj 2017

Forsyningstilsynet har netop truffet afgørelse i 12 konkrete sager, hvor fjernvarmevirksomheder har søgt om at få forrentet indskudskapitalen. Og med baggrund i de nye regler har Forsyningstilsynet reduceret det samlede forrentningsbeløb med mere end 10 mio. kr. Et beløb, som forbrugerne i de tolv fjernvarmevirksomheder altså nu slipper for at skulle betale, fordi reglerne er blevet ændret. 

Energi-, forsynings- og klimaministeren indførte de nye regler i maj 2017 for at begrænse fjernvarmevirksomhedernes fremtidige muligheder for at forrente indskudskapitalen.  

”Vi har nu udmøntet de nye regler i 12 konkrete afgørelser, som samlet set fører til en markant begrænsning i opkrævningen af forrentning over varmeregningen. Begrænsningen beløber sig til godt 10 mio. kr. i de tolv fjernvarmevirksomheder - eller hvad der svarer til en reduktion på godt 70 pct. i forhold til den forrentning, som de tidligere regler havde givet mulighed for,” siger Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet. 

”Vi behandler for tiden yderligere 18 ansøgninger fra fjernvarmevirksomhederne om forrentning efter de nye regler, og her vil det vise sig, om tendensen fortsætter,” siger Carsten Smidt.  

Sådan er der truffet afgørelse i de 12 nye sager 

- 9 fjernvarmevirksomheder har fået Forsyningstilsynets tilladelse til at forrente indskudskapitalen med i alt ca. 3,7 mio. kr. Hvis reglerne ikke var blevet ændret, ville virksomhederne have fået tilladelse til at forrente indskudskapitalen med i alt ca. 14,4 mio. kr.

- 2 fjernvarmevirksomheder har efter Forsyningstilsynets beregning en negativ indskudskapital, hvorfor Forsyningstilsynet ikke har kunnet tillade indregning af forrentning.

- 1 fjernvarmevirksomhed har fået afvist sin ansøgning, fordi den var indsendt for sent til Forsyningstilsynet. 

Tabel 1 | Afgørelser om forrentning af indskudskapitalen i 12 fjernvarmevirksomheder – efter nye regler og uden nye regler

Virksomhed

Godkendt forrentningsbeløb efter nye regler i kr.

 

 

Sådan ville forrentningsbeløbet have været uden nye regler i kr.

HOFOR Fjernvarme

Afvist

 

 

-

CTR

Ej godkendt

 

 

-

RenoNord

Ej godkendt

 

 

-

Ringsted Fjernvarme

114.990

 

 

2.100.000

Forsyning Helsingør Varme

878.858

 

 

2.600.000

Kjellerup Fjernvarme

87.015

 

 

159.000

Viborg Fjernvarme

978.218

 

 

1.010.000

Struer Forsyning Fjernvarme

47.875

 

 

2.156.000

Assens Fjernvarme

575.806

 

 

2.310.000

Tarm Varmeværk

305.275

 

 

340.000

Frederikshavn Varme

730.928

 

 

3.400.000

VEKS

13.307

 

 

334.000

I alt

3.732.272

 

 

14.409.000

Kilde: Forsyningstilsynet

Fakta

  • Fjernvarmevirksomheder kan i henhold til varmeforsyningsloven ansøge Forsyningstilsynet om at få godkendt forrentning af indskudskapitalen.
  • Vælger virksomhederne at gøre brug af en tilladelse fra Forsyningstilsynet, så bliver beløbet opkrævet hos virksomhedernes forbrugere.
  • Reglerne på området blev ændret i maj 2017, så varmevirksomheder fremover alene kan få godkendt forrentning af den del af indskudskapitalen, der anvendes til virksomhedens drift eller anlægsinvesteringer, også kaldet anvendt indskudskapital.
  • Regelændringen betyder derfor som udgangspunkt, at den forrentning, virksomhederne får godkendt og kan opkræve over varmeregningen til forbrugerne, bliver mindre end tidligere.

Kontakt:

Torben Hvidsten, kommunikationsrådgiver, tlf. 41 71 53 60

Med venlig hilsen

Forsyningstilsynet