Varmevirksomheder skal afvikle overdækning efter Forsyningstilsynets kontrol

12-04-2019

Forsyningstilsynet har i 2018 ført målrettet kontrol af 116 fjernvarmevirksomheder, der tilsammen har haft overdækninger på ca. 625 mio. kr. Et beløb, der skal tilbageføres til forbrugerne i løbet af de kommende år

Fjernvarmevirksomhedernes overdækninger er allerede blevet reduceret fra 625 mio. kr. til 329 mio. kr. opgjort ved begyndelsen af i år, hvilket svarer til et fald på 47%. Forsyningstilsynets kontrolindsats er medvirkende til, at overdækningerne bliver tilbageført til forbrugerne i et hurtigere tempo.

Kontrolprojektet har omfattet de fjernvarmevirksomheder, som har haft overdækninger, der udgør mere end 10% af deres omkostninger mindst to år i træk. Det er som udgangspunkt ikke i strid med varmeforsyningslovens regler, at der forekommer overdækning, men det er derimod i strid med Forsyningstilsynets praksis ikke at tilbageføre en overdækning året efter den er opstået.

”Det er nødvendigt at sikre, at en overdækning ikke opstår igen næste år og derved blot fremføres. Vi kan desværre konstatere, at mange fjernvarmevirksomheder vedvarende har overdækninger. På baggrund af vores kontrol har vi derfor indgået afviklingsaftaler og forhandlingsløsninger med de pågældende fjernvarmevirksomheder”, siger Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet.

Ud af de 116 fjernvarmevirksomheder havde 31 allerede inden kontrolprojektet i 2018 en afviklingsaftale med Forsyningstilsynet. Ud af de resterende 85 fjernvarmevirksomheder, har 24 nedbragt deres overdækninger til under 10% af deres omkostninger og 55 har indgået forhandlingsløsninger med Forsyningstilsynet. Overdækningen skal i den forbindelse indregnes i budgettet og i de fleste tilfælde tilbageføres over varmeprisen det kommende år. De resterende 6 virksomheder har indgået en afviklingsaftale med Forsyningstilsynet, som forløber over flere år.

Fakta

Varmevirksomhedernes pris må ikke overstige de nødvendige omkostninger ved at levere varme til forbrugere, da der i så fald opstår overdækning. Overdækninger kan tilbageføres i løbet af regnskabsåret ved at reducere varmeprisen i løbet af året. Men overdækningen skal som udgangspunkt senest være tilbageført i det efterfølgende regnskabsår. Det følger af Forsyningstilsynets (tidligere Energitilsynet) praksis for afvikling af overdækning.

Som en undtagelse hertil accepterer Forsyningstilsynet, at en varmevirksomhed tilbagebetaler en overdækning bagudrettet, som et engangsbeløb til forbrugerne. Hvis der er opstået en uforholdsmæssig stor overdækning, kan den desuden afvikles over en periode på mere end et år efter særskilt aftale med Forsyningstilsynet.

Læs mere om overdækninger på varmeområdet og Forsyningstilsynets kontrol i 2018 her

Kontakt

Pressehenvendelser: Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet, tlf.: 51 71 00 25, e-mail: casm@forsyningstilsynet.dk

Øvrige henvendelser:

Troels Refsgaard Holm, specialkonsulent i Center for Varme, tlf.: 41 71 54 15, e-mail: tbho@forsyningstilsynet.dk

Christian Parbøl, kontorchef i Center for Varme, tlf.: 41 71 43 17, e-mail cp@forsyningstilsynet.dk

 

Med venlig hilsen

Forsyningstilsynet