Forsyningstilsynet præciserer tilsynsindgreb

30-08-2019

Forsyningstilsynet gør det nu tydeligt for energivirksomhederne hvilke indgreb, Forsyningstilsynet tager i brug, når der er tegn på eller bevis for, at en virksomhed har overtrådt lovgivningen

Tydeliggørelsen af indgrebsmulighederne sker for at sikre, at alle energivirksomheder, Forsyningstilsynet fører tilsyn med, er klar over hvilke indgreb tilsynet kan foretage.

  • Det skal være tydeligt for virksomhederne hvilke indgreb, vi tager i brug alt afhængigt af, om der er tegn på eller bevis for en overtrædelse af lovgivningen, siger Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet.
  • Vi skal gennem vores indgreb særligt skabe effekt for forbrugerne. Det gør vi ved at have en flerstrenget indgrebsmulighed, siger Carsten Smidt.

Forsyningstilsynet anvender disse tre indgreb: 

Indskærpelse
Anvendes i tilfælde, hvor der foreligger tegn på en overtrædelse, men ingen beviser for at virksomheden har overtrådt reglerne. Det er den mildeste reaktionsmulighed og en vejledning til adressaten, og der er således ikke tale om en afgørelse.

Påtale
Anvendes ved en lovovertrædelse der ikke længere består. Der er her tale om en forvaltningsretlig afgørelse over for adressaten, og afgørelsen skal derfor offentliggøres.

Påbud
Anvendes i tilfælde hvor Forsyningstilsynet konstaterer en bestående lovstridig adfærd, eller hvor adressaten undlader at handle, hvor en handling er påkrævet. Der er også her tale om en forvaltningsretlig afgørelse, og afgørelsen skal derfor offentliggøres. 

 

Med venlig hilsen

Forsyningstilsynet

Jacob Klok, kommunikationsrådgiver
tlf. 4171 5360