Ny sammenligning af effektiviteten i europæiske el- og gastransmissionsnet

29-08-2019

Forsyningstilsynet har sammen med energiregulatorerne i andre europæiske lande analyseret omkostningseffektiviteten i flere europæiske el- og gastransmissionsvirksomheder

Analysen omfatter dermed også danske Energinets el- og gasaktiviteter på transmissionsområdet.

Analysen peger på, at Energinet driver sine elaktiviteter med en høj effektivitet i sammenligning med de 16 andre eltransmissionsvirksomheder, der indgår i analysen. Energinet fremstår sammen med syv andre transmissionsvirksomheder som de mest omkostningseffektive.

Analysen omfatter også omkostningseffektiviteten på transmissionsområdet for gas. Og her fremstår Energinet som 88 pct. effektiv i forhold til de mest effektive. I analysen på gasområdet indgår 29 transmissionsvirksomheder.

- Den europæiske sammenligning tegner et billede af, at Energinet på elområdet placerer sig i top, mens der på gas-området er indikation af et effektiviseringspotentiale, siger Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet.

Der er ofte usikkerheder i tværnationale analyser. Det gælder også i denne analyse, hvor energiregulatorerne har korrigeret for de forskelle, der nu en gang er fra land til land, for at kunne sammenligne på tværs. Geografien er forskellig. De politiske rammer er forskellige. Omkostningsniveau og løn til medarbejderne er forskellig osv. Og selv om energiregulatorerne har korrigeret for disse forhold, så skal man passe på med hurtige konklusioner på basis af analysen.

- Vi noterer, at Energinet placerer sig blandt de mere effektive selskaber i denne internationale sammenligning. Men man kan ikke på basis af denne sammenligning bare slutte, at der ikke er potentiale for, at Energinet kan blive mere effektiv på begge områder, siger Carsten Smidt.

Fakta
Benchmarkanalysen er gennemført i løbet af 2018/19 på baggrund af data fra 2017.

Bag analysen står Council of European Energy Regulators, der er samarbejdsorganisation for energiregulatorerne I Europa. 

Se Forsyningstilsynets notat om undersøgelsen og CEER’s bagvedliggende rapporter her på siden.

Kontakt

Jacob Klok, kommunikationsrådgiver
Tlf. 41 71 53 60